Grasrotandelen

Grasrotandelen står for en vesentlig del av Vågå Røde Kors Hjelpekorps sitt årlige budsjett. Den har utgjort ca. 40-60 000kr i inntekt de siste årene.

Dette er svært bra sett i forhold til mange andre, men det er et tankekors at bare ca halvparten av spillerne i vårt område har valgt en grasrotmottager.

Vårt organisasjonsnummer er 989649337. Dette kan en oppgi ved valg av grasrotmottager i spilleskranken eller på nettet. Les ellers mer om Grasrotandelen her. Oppfordre venner og kjente til å velge mottager, om ikke de velger Vågå Røde Kors Hjelpekorps bør de velge noe lokalt slik at midlene kommer til nytte lokalt ihvertfall.