Bli medlem

Er du interessert i å bli aktiv medlem eller støttemedlem?

Ta kontakt med noen i styret, så hjelper vi deg! Se ellers her.

 

Vil du vite mer før du evt. melder deg inn i hjelpekorpset?

Ta kontakt med en av oss i styret så kan vi informere og vise deg lokalene og utstyret vi disponerer. Vi har mye utstyr, lagerlokaler og hytte å holde iorden, så vi har god bruk for medlemmer som ikke vil være aktive på aksjonsfronten også!

 

Gå til Røde Kors Oppland her.