Generell informasjon om Vågå Røde Kors Hjelpekorps

Vågå Røde Kors Hjelpekorps ble stiftet 16 november 1948. Vi har base vegg i vegg med brannvesenet i industriområdet i Vågå sentrum. Basen består av kontor, varmtlager, kaldtlager/garasje, arkivrom og wc. Bygget stod nytt i 2006 og er derfor godt tilpasset dagens drift.

Korpset har ca. 40 aktive medlemmer og ca. 260 støttemedlemmer. Støttemedlemmene er gode å ha fordi 3/4 av kontingenten deres går direkte til korpset, samt flere av dem besitter kunnskap og evner utover førstehjelp som bidrar til at korpset kan fungere slik det gjør. Vi har etterhvert en stor maskinpark, bygg og annet utstyr som krever vedlikehold og ettersyn.

Et normalt driftsår består i 10-20 rednings/leteaksjoner, sanitetsvakter på ymse arrangement, kurs, organisert påskevakt på korpshytta på Maurvangen og merking av ca. 9 mil skiløyper i området rundt Gjende.

Til opplysning så fungerer hjelpekorpset på den måten at aktive medlemmer som stiller opp ved aksjoner står på en varslingsliste som styret kan benytte ved utkalling av mannskaper. Vi benytter telefon/mobil for utkalling av mannskap. Normalt er det Politiet som iverksetter aksjoner via ledelsen i korpset. 

Er du interessert i å være aktiv medlem eller støttemedlem? Ta kontakt med noen i styret.

 

Historikk:

Det første styret i hjelpekorpset bestod av Einar Nissen som formann, Ivar Maristuen som sekretær, Kjellfrid Fjerdinggren som kasserer og Thorbjørn Andersen som materialforvalter. I årsmeldigen for første driftsår som ble 1949, refereres det om minimalt med utstyr og driftsmidler. Videre rapporteres det om mannskapet på følgende vis: "4 aktive kvinnfolk og 7 aktive mannfolk. De resterende regnes som tvilsomme." (Hentet fra boka som ble laget i forbindelse korpsets 50 årsjubileum).

Korpset har fortsatt noen eksemplarer igjen av boka, ta kontakt ved interesse.